top of page
image 64.png

תוכנית המעבדה בבית ברל, שמתחילה את שנתה השלישית, מיועדת בעיקר לבתי ספר ולארגוני חינוך פורצי דרך המעוניינים לקדם ניהול ומחקר מבוססי נתונים.


בתי הספר החוקרים שיתקבלו לתוכנית ייקחו בה חלק בכמה אופנים:
1.    מנהל/ת בית הספר והצוות המוביל ישתלבו בתוכנית המומחים - במפגש שייערך אחת לחודש בקמפוס בית ברל 
2.    מורה- חוקר/ת (אפשר גם יותר ממורה אחת) תשתתף בתוכנית לתואר שני בחדשנות חינוכית (כחלק מתוכנית ״המהפכה״) במכללת בית ברל
3.    פעם בחודש כל צוות בית הספר שמשתתף בתוכנית ייפגש עם חוקר/ת של בית ברל.
4.    פעם בשנה נציגים של כל בתי הספר בתוכנית, ייצאו למסע לחו״ל ללמוד על בתי ספר חוקרים בעולם

מועדי המפגשים במסלול המעבדה:
המפגשים יתקיימו במכללה האקדמית ברל ברל, בשעות 14:00-17:00

מפגש 1 - יום שלישי 24/10 
מפגש 2 - יום שני 27/11
מפגש 3 - יום ראשון 31/12
מפגש 4 - יום רביעי 31/1
מפגש 5 - יום ראשון 25/2
מפגש 6 - יום ראשון 24/3
מסע לחו״ל - 14 עד 18 באפריל
מפגש 7 - יום רביעי 8/5
מפגש 8 - יום חמישי 6/6

bottom of page