top of page

כיום, בעולם המשתנה בקצב מהיר, לצד התארים האקדמיים (ולעיתים אפילו במקומם) נדרשת מומחיות בתחום ידע עדכני – צירוף של ידע תיאורטי לצד ניסיון יישומי ויזמי. 

ויקיפדיה מגדירה מומחה כאדם אשר קנה ידע רב בתחום ספציפי, הנותן לו יכולת הסקת מסקנות ופתרון בעיות מורכבות בתחום התמחותו. בתחומינו אלה יהיו לדוגמא מומחה בפיתוח פדגוגי או בעיצוב אדריכלי של מוסדות חינוך חדשניים, מומחית בטכנולוגיה וחינוך, מומחים בהובלת תהליכי שינוי בית ספריים וכדומה.

תוכנית המומחים של המהפכה בבית ברל, נותנת מענה פורץ דרך לדרישה הזו. בתוכנית פועלת נבחרת א.נשי חינוך בעלי ניסיון רב לצד יזמים, צעירים ובוגרים, מתחומים שונים ומגוונים כגון הייטק, תעשיה, ניהול ועוד. 

מטרת הנבחרת היא ללמוד ולפעול ביחד ולייצר עתיד חדש המושתת על ערכי ההומניזם והדמוקרטיה, עבור מערכת החינוך והחברה הישראלית. 

 

לתוכנית המומחים שלושה מרכיבים עיקריים: 
1.    קהילת מומחיות ומומחים היוצאים ללמוד ולפעול ביחד.
2.    תהליך הכרה במומחיות – ניתן להגיש מועמדות לקבלת הכרה במומחיות ספציפית. ההכרה מותנית בהובלה מוצלחת של מיזמים ושליטה בידע הקיים בתחום בארץ ובעולם.
3.    חממה ליזמות – התוכנית מלווה את עמיתיה בפיתוח מיזם אישי במגזר הפרטי או הציבורי.

image 26.png

מועדי המפגשים במסלול המומחים - לשנת 23-24:
המפגשים יתקיימו בימי א' במכללה האקדמית בית ברל, בשעות 10:00-18:00

מפגש 1 - 5/11 - בוטל 
מפגש 2 - 3/12
מפגש 3 - 31/12
מפגש 4 - 28/1
מפגש 5 - 25/2

מפגש 6 -17/3
מפגש 7 - 14/4
מפגש 8 - 5/5
מפגש 9 - 2/6

מפגש 10 - 23/6

מפגש 11 - 14/7

מועדי המפגשים לשנת 24-25 יקבעו ויפורסמו בהקדם!

שכר לימוד:
5,000 ש"ח לשנת הלימודים הראשונה 

3,500 ש"ח לשנת הלימודים השניה

2,500 ש"ח לשנת הלימודים השלישית 

ללא עלות משנת הלימודים הרביעית ולאורך כל החיים*אפשר לשלם על התכנית דרך גפ"ן
**התכנית מוכרת כגמול השתלמות

bottom of page